Frihet

”Pappa Gud önskar att hans älskade prinsessa ska känna frihet i sin nya asperger diagnos. Att se den som en välsigne och inte en boja. Den förändrar inte vem hon är. Den snarare förstärker hennes personlighet.” 

Krona och hjärta: Guds älskade prinsessa  
Ljusblå fjäril: frihet
Pusselbit: symbol för autism  
Ljusblå, röd, gul, mörkblå: färger som symboliska för autism

Frihet_fjäril
Skissat och tuschat förhand. Skannat med surfplattan. Haft som underlag
när jag ritat linjer och färglagt i appen Adobe Draw